Powitanie

Witam Państwa,

Nazywam się Aleksandra Lutoborska i jestem psychoterapeutą systemowym. Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi, z rodzinami i parami a także – najczęściej w kontekście rodziny, a więc z aktywnym udziałem rodziców czy opiekunów – z dziećmi i młodzieżą.

Określenie „psychoterapia systemowa” oznacza dla mnie przede wszystkim zaciekawienie historią, którą przynosi klient, chęć poznania jego perspektywy, znaczeń, jakie nadaje wydarzeniom, wyjaśnień, jakimi się kieruje, szukając rozwiązań. To one tworzą pewien system, w którym czasem coś szwankuje, powodując cierpienie i poddając myśl o terapii. System to także środowisko życia klienta, bliskie mu osoby, relacje, jakie go z nimi wiążą. Jako terapeuta też staję się częścią systemu i mogę służyć swoim rozumieniem danej sytuacji, nowymi wyjaśnieniami. Wierzę w zasoby moich klientów, w ich możliwości wprowadzania w swoje życie zmian na lepsze i z podziwem te zmiany obserwuję i wspieram.

Od początku mojej pracy zawodowej jestem związana z pomocą dziecku i rodzinie, cierpiącymi na skutek różnych traumatycznych doświadczeń, których następstwa często poważnie dezorganizują życie rodzinne i zaburzają funkcjonowanie osób ją tworzących. Jednym z głównych obszarów moich zainteresowań jest obecnie systemowa terapia traumy – pomoc dzieciom i rodzinom po traumie, oparta przede wszystkim na stabilizowaniu naruszonej równowagi, odbudowywaniu poczucia bezpieczeństwa i wzmacnianiu zasobów. Kształcę się w tej dziedzinie pod kierunkiem Cornelii Götz – Kühne, terapeutki traumy w Instytucie Traumy Dziecięcej w Offenburgu.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z informacjami, zawartymi na mojej stronie.

Przyjmuję swoich klientów w gabinecie przy ul. Śniadeckich 12/16 m.17. Jest to samo centrum Warszawy, doskonały punkt komunikacyjny, pomiędzy Pl. Konstytucji a Pl. Politechniki.