O mnie

Aleksandra_Lutoborska

Od zawsze chciałam zostać pedagogiem; ta praca kojarzyła mi się z pomocą dzieciom zaniedbanym i opuszczonym i z postacią Janusza Korczaka. Na Wydziale Pedagogiki UW od razu spodobało mi się, że jesteśmy uczeni myślenia, dyskutowania, szukania swojej drogi. Spotkałam tam wielu wykładowców z pasją, dzięki którym ugruntowałam i rozwinęłam swoje dziecięco-młodzieżowe zamiłowania i plany. Wiele lat działałam w obszarze pedagogiki społecznej, m.in. kierując stowarzyszeniem, zajmującym się prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych i realizowaniem programów profilaktycznych w środowisku szkolnym. Odbyłam bardzo owocny dla mojego myślenia o pomaganiu dziecku i rodzinie 2-letni Staż Socjoterapii w poradni dla rodzin z problemem alkoholowym OPTA, potem roczny Program edukacji w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, szkolenie SAFE – nt. wspierania rodziców w budowaniu bezpiecznej więzi z dzieckiem prowadzone przez niemieckiego profesora – specjalistę w zakresie więzi K.H.Brischa.

W 2001 roku podjęłam pracę na oddziale szpitala neuropsychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Józefowie (filia Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu), gdzie prowadziłam grupy terapeutyczne dla pacjentów i terapię indywidualną. Od tego czasu jestem zawodowo związana ze szpitalem w Józefowie. Od 2010 roku zajmuję się już terapią rodzin na oddziale dziennym, a w latach 2010-2014 także w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego. To właśnie systemowe rozumienie problemów dzieci i dorosłych stało się moją pasją, odkąd odkryłam Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Tutaj odbyłam 3-szkolenie w zakresie psychoterapii systemowej oraz kurs Terapia systemowa dzieci i młodzieży. Tutaj też poznałam koncepcję terapii traumy, wypracowaną przez Cornelię Götz-Kühne, z której czerpię obecnie w pracy.

Drugim ważnym obszarem mojej zawodowej aktywności, który traktuję jako rodzaj odprężenia po często trudnych tematach terapeutycznych, jest działalność coachingowa. Prowadziłam warsztaty dla rodziców i nauczycieli w szkołach, współpracowałam z Fundacją Centrum Edukacji Liderskiej i Stowarzyszeniem dla Rodzin, współprowadząc grupy dla rodziców nastolatków i autorskie programy psychoedukacji i wsparcia dla kobiet w ciąży. Realizowałam programy rodzicielskich umiejętności wychowawczych dla Żłobków Warszawskich i dla rodziców pacjentów Oddziału Dziennego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Józefowie. Pracowałam również z grupą pań w ramach programu aktywności lokalnej w gminie Tłuszcz.

Pracuję pod stałą superwizją superwizorów WTTS, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Lubię nowe wyzwania, ale wciąż pozostaję wierna pomocy dziecku i rodzinie.

Prywatnie również jestem wielbicielem rodziny. Tworzymy ją z Mężem i Pięciorgiem Dzieci. Wolny czas to dla mnie właśnie Rodzina, a także – Przyjaciele, Bory Tucholskie, literatura – czytana i pisana, bo wciąż towarzyszy mi marzenie o własnej książce oraz Cisza. Od 2000r. jesteśmy też z Mężem zaangażowani we wspólnotę Domowego Kościoła – gałąź rodzinną Ruchu Światło – Życie, co pomaga nam trwać i wzrastać.